Privacybeleid Edelstenen Webshop Antahkarana


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-08-2018
 
Edelstenen Webshop Antahkarana, gevestigd aan Noordes 20 9531 HR Borger, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.edelstenen-webshop.nl
Noordes 20
9531 HR Borger
+31599236008


Angela Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Edelstenen Webshop Antahkarana Zij is te bereiken via info@antahkarana.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Edelstenen Webshop Antahkarana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• voor- en achternaam
• geslacht (dit vragen wij voor de aanhef in onze communicatie)
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• internetbrowser en apparaat type
• bankrekeningnummer (wordt bij ons bekend nadat u een bestelling heeft geplaatst)


Jonger dan 16 jaar
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edelstenen-webshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Edelstenen Webshop Antahkarana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• het afhandelen van uw betaling
• verzenden van onze nieuwsbrief
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• om goederen en diensten bij u af te leveren
• gegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edelstenen Webshop Antahkarana) tussen zit.

Cookies
Edelstenen Webshop Antahkarana gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om onze statistieken bij te houden over de webshop. Hierbij verzamelen we algemene informatie over het functioneren van onze webshop. We hebben onze instellingen dusdanig aangepast zodat we voldoen aan de Cookiewet en Privacywet. Zo worden bijv. IP adressen anoniem gemaakt en worden er geen gegevens gedeeld met Google.
 
Hierdoor mogen wij Google Analytics gebruiken zonder vervelende cookiemeldingen of popups!
 
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hierbij gaat het om:

CCV-Shop
Onze webshop wordt gehost via CCV Shop. Zij dragen zorg voor een veilige omgeving voor het kopen via onze website en voor een een beveiligde backup van onze site. Zij hebben geen toegang tot de persoonsgegevens binnen onze webshop.

Stichting Webwinkelkeur. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

PostNL
Bij het verzenden van onze pakketten melden wij deze pakketten aan bij PostNL. Dit is een geautomatiseerd systeem voor een vlotte afhandeling van de bestellingen. Tevens stelt het u in staat om uw pakketten te volgen via track en trace bij PostNL. Uw NAW gegevens worden door PostNL beveiligd opgeslagen.

E-boekhouden
Wij werken samen met dit bedrijf voor een correcte afhandeling van alle betalingen in de boekhouding. Op deze wijze voldoen wij tevens aan de verplichtingen van de Belastingwet. Uw gegevens worden door E-boekhouden beveiligd opgeslagen.

Your Mailinglist Provider.
Onze website maakt gebruik van Your Mailinglist Provider voor het verzenden van onze nieuwsbrieven (ongeveer 1 x in de maand).  Your Mailinglist Provider zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zult u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Your Mailinglist Provider beveiligd opgeslagen.


Betalingsplatforms.
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van een aantal platforms.
Sisow (voor iDEAL, Creditcard en Bancontact betalingen), PayPal (voor alle PayPal betalingen), Rabobank (voor de overschrijvingen per bank).
Bij deze betalingen worden uw uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer opgeslagen. Alle Payment providers hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edelstenen Webshop Antahkarana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edelstenen-webshop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op via info@edelstenen-webshop.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

• Wij versturen uw gegevens via een beveiligde SSL internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

• De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

• Het aantal mensen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de personen die zorgdragen voor de afhandeling van de bestellingen en administratie.

• Iedereen binnen Edelstenen Webshop Antahkarana is op de hoogte van de AVG en hoe om te gaan met privacygevoelige informatie.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 
Edelstenen Webshop Antahkarana
Noordes 20
9531 HR Borger
0599-236008
Mail

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen!

Blijf op de hoogte van onze aanbiedingen!